Winkelwagen € 0.00 0
Door u toegevoegd

Disclaimer

Algemeen

Dekamarkt N.V. (Kamer van Koophandel, 34082945), hierna te noemen “DekaMarkt”, verleent u hierbij toegang tot Dekamarkt.nl, hierna te noemen “de Website”, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door DekaMarkt en derden zijn aangeleverd. DekaMarkt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide bevestiging van DekaMarkt.

 

Aansprakelijkheid

DekaMarkt besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op de Website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt. Indien DekaMarkt opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Bovendien kan DekaMarkt geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

 

De Website kan verwijzingen, waaronder hyperlinks, naar externe sites bevatten die buiten het domein van de Website liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. DekaMarkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

  

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DekaMarkt en haar licentiegevers.

 

Gebruik persoonsgegevens

DekaMarkt gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

DekaMarkt maakt gebruik van cookies
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.